องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะ ร่วมอวยพร…

วันที่ 4 ก.พ. 2563 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยว่าที่ พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะ เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิดให้กับ แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างและบริบาลไทยของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มาโดยตลอดกว่า 25 ปี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด กรุงเทพฯ