ปลัดกระทรวงแรงงานเยี่ยมผู้ฝึกงานไทยที่ บริษัท Kanemi จ.ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมผู้ฝึกงานด้านเทคนิคไทย จำนวน 25 คน ณ บริษัท Kanemi จ.ชิบะ โดยมีนายคิวามุ นาคาตะ ผู้จัดการแผนกส่งออก บริษัท Kanemi ให้การต้อนรับ

ปัจจุบัน บริษัท Kanemi มีโรงงาน 14 แห่งในประเทศญี่ปุ่น รับผู้ฝึกงานจากประเทศไทยทั้งสิ้น 1,052 คน ในตำแหน่งผู้ฝึกงานประกอบอาหาร และทำอาหารกล่องเพื่อส่งไปขายตามร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ

ปลัดกระทรวงแรงงานได้ให้โอวาท พบปะ พูดคุย และมอบอาหารแห้งจากประเทศไทยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ฝึกงาน

……………………………………………….