การประปานครหลวง (กปน.) ยืนยันยังให้บริการน้ำประปาตามปกติ โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จ ❌อย่าเชื่อ อย่าแชร์❌

ตามที่มีการแชร์ข่าวเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ ว่า “น้ำประปาจะไม่ไหลทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. (คืนวันที่ 3 ก.พ. 2563) รถกรมประปามาประกาศที่แถวบ้านค่ะ” พร้อมแนบ link ของ กปน. นั้น

กปน. ยืนยันว่า กปน. ยังคงให้บริการน้ำประปาตามปกติ ข้อมูลจาก link ดังกล่าว เป็นแผนบริหารจัดการระบบประปาตามปกติของ กปน. ซึ่งจะดำเนินการซ่อมบำรุงในบางพื้นที่

กปน. ขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว และกรุณางดการเผยแพร่ต่อ อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดและความตระหนกให้กับสังคมในวงกว้างด้วย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กปน. ผ่าน Facebook Twitter Line@MWAthailand หรือเว็บไซต์ www.mwa.co.th


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536

โทรสาร 0 2500 2579