กปน. ร่วมรักษ์โลก พร้อมเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ด้วยบริการ e-Bill e-Tax ค่าน้ำประปา

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลดการใช้กระดาษ ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการสมัครบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยบริการ e-Bill (ใบแจ้งยอดค่าน้ำอิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ใช้น้ำ สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และ e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ช่วยลดระยะเวลาในการรับใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน จาก 30 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

ผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการได้ ทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MWA onMobile / เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / สมัครที่สำนักงานประปาสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call cemter  โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง