สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมหลากหลายเพิ่มพูนความรู้ในเดือนแห่งความรัก

นายประยุทธ หลักคำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (สพร.) สำนักงาน กศน. เปิดเผยว่า ทาง สพร. ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย ณ ศูนย์การเรียนรู้ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มาบรรยายและจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะในการทำงาน การดำรงชีวิตแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ ดังนี้ วันที่ 3 ,17 และ 24 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมเก่งภาษาจีน ไปไหนก็สนุก มีนางสุขนิษฐ์ ปิยะวิทยานนท์ ข้าราชการบำนาญ สช. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม “รู้” ประวัติศาสตร์ “รู้” เท่าทันโลกาภิวัฒน์ มีหม่อมหลวงนรากูล ชุมพล ผู้จัดการละครและผู้กำกับละครบริษัท จักรตรี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 “ลายสือไทย” อักษรพยัญชนะแรกของไทย มีนางสาววราพร พานนงค์ บรรณารักษ์ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม เป็นวิทยากร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมธรรมะมีทำนองประคองรัก(รักดี) มีพันโทสุธี สุขสากล หัวหน้าแผนกธุรการกรมการทหารสื่อสาร เป็นวิทยากร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมกดจุดรักษาอาการปวดเมื่อย มีนายบุน ตามจิตเจริญ ประธานชมรมแพทย์แผนไทยร่มไทร เป็นวิทยากร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรมการประดิษฐ์ต้นไม้มงคล มีวิทยากรจาก กศน. เขตพระนคร เป็นผู้บรรยายและสาธิต ตั้งแต่เวลา 10.00 – 13.00 น. และวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม พูดให้ดี พูดให้ปัง “ถอดรหัสศาสตร์พิธีกร” มีนายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดพื้นฐาน เทคนิคการเป็นพิธีกร   นักจัดรายการเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริม นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวนริสา ณ นคร โทรศัพท์ 0-2282-4412 และ 08-1657-1286