“ดีป้า” นำดิจิทัลสตาร์ทอัพ โชว์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพต่อนายกรัฐมนตรี ชี้อำนวย ความสะดวกด้านบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมติดปีกวงการสาธารณสุขไทย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563, ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำคณะผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำคณะผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (HealthTech) จำนวน 4 รายเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอโซลูชันการให้บริการทางการแพทย์ ก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งผลงานทั้งหมดประกอบด้วย

  1. “ระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์” โดย Arincare ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการร้านขายยา เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการระหว่างโรงพยาบาลและร้านขายยาด้วยระบบใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์
  2. “แอปพลิเคชันเกมที่ผสมผสานการออกกำลังกาย” โดย Runster ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเกมผสมผสานการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เล่นสนุกสนานกับการเล่นเกมและออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กัน
  3. “แอปพลิเคชันอูก้า” โดย Ooca ผู้ให้บริการแบบทดสอบความเครียด พูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอลล์กับจิตแพทย์ และนักจิตวิทยาผ่านแอปพลิเคชัน
  4. QueQ Hospital” โดย QueQ ผู้ให้บริการจองคิวสำหรับโรงพยาบาล คลินิก และศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ดร.รัฐศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพเข้ามามีส่วนสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น ซึ่งผลงานของดิจิทัลสตาร์ทอัพที่นำมาจัดแสดงในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในยุคดิจิทัล โดยการใช้งานผ่าน Smart Device นอกจากนี้ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพจะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการผลักดันให้แวดวงสาธารณสุขไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยสามารถปฏิรูปการดูแลสุขภาพได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน หรือแม้แต่สถาบันการศึกษา

จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อตกผลึกเป็นชิ้นงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ

“สำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพที่เข้านำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลต่อนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจภายใต้มาตรการส่งเสริมของดีป้า และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ดีป้าจะนำผู้บริหารดิจิทัลสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงิน (FinTech) เข้านำเสนอโซลูชันต่อนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง” รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว