รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บริเวณแยกบางกะปิ บนถนนศรีนครินทร์ และ ถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า

ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อขุดสำรวจระบบสาธารณูปโภค โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง  มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร บริเวณแยกบางกะปิ บนถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า เพื่อดำเนินการขุดสำรวจระบบสาธารณูปโภค ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 7 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องจราจรครึ่ง บนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า ระยะทาง 50 เมตร โดยผู้ใช้ทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง
  • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) บนถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า ระยะทาง 50 เมตร โดยผู้ใช้ทางบนถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว ฝั่งขาเข้า สามารถสัญจร ได้ 3 ช่องทาง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการขุดสำรวจระบบสาธารณูปโภค ของงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline


กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ