กทท. ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรือโท ดร.ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน พิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย รวม 29 หลังโดยมี พลโท ธรรมนูญ วิถี ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีฯ โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้เริ่มโครงการซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และทุกภาคส่วน เข้าทำการปรับปรุงซ่อมแซมจนเสร็จสิ้น และส่งมอบดังกล่าวฯ ณ ลานกีฬา และบริเวณชุมชน ล๊อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย กทม.