รายงานข่าวกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

( Novel Coronavirus;2019-nCoV)
ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

1.สถานการณ์ ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 08.00 น.

1. รายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อขณะนี้นอนในโรงพยาบาล 11 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย รวมสะสม 19 ราย
2. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 485 ราย คัดกรองจากสนามบิน 43 ราย มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 442 ราย อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 97 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังคงรักษาในโรงพยาบาล 388 ราย โดยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรครายใหม่ 103 ราย
3. สถานการณ์ทั่วโลกใน 26 ประเทศ ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม– 2 กุมภาพันธ์ 2563
พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อจำนวน 14,553 ราย ส่วนประเทศจีน ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วย 14,380 ราย เสียชีวิต 304 ราย
4. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์จะดีขึ้นด้วยความร่วมมือจากประชาชน อย่าเชื่อข่าวลือจากทุกทาง “เช็คก่อนแชร์” งดแชร์ข้อมูลผู้ป่วยทางสื่อออนไลน์ และมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่หลาย เกิดความตระหนก และมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ โปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ Line@/เฟซบุ๊ค : รู้กันทันโรค,Coronavirus2019, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชาชนตรวจสอบข่าวลวงได้ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.antifakenewscenter.com

2. สธ.ติวเข้มทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและบุคลากรทางการแพทย์ รัฐ เอกชน พร้อมรับมือโรคปอดอักเสบติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและบุคลากรทางการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน เข้มหลักการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามแนวทางเวชปฏิบัติ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า เช้าวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ไปเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาประมาณ 500 คน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการตรวจจับโรค วินิจฉัย ดูแลรักษา และควบคุมโรคในพื้นที่ หลังจากนั้นได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ และผู้ป่วยในเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามแนวทางการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย

ส่วนบ่ายวันนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร กรณีโรคปอดอักเสบจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรองรับตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยจะให้โรงพยาบาลในเครือข่ายจัดตั้งคลินิกไข้หวัดบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว และให้บุคลากรทางการแพทย์มีความตระหนักดูแลผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติ

และในวันพรุ่งนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดีเดย์ Big cleaning Week สร้างความรอบรู้ประชาชน ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล เชิญชวนร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ และประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ

3. ผลการดำเนินงานที่ด่านควบคุมโรค

– จากการตรวจคัดกรอง 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และกระบี่ ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ สะสมตั้งแต่วันที่ 3 – 25 มกราคม 2563 จำนวน 137 เที่ยวบิน จำนวน 21,522 คน วันที่ 24 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าอากาศยานเชียงราย เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ ดอนเมือง และสุวรรณภูมิ คัดกรองผู้โดยสารสายการบิน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 229 เที่ยวบิน ผู้เดินทางและลูกเรือได้รับการคัดกรอง จำนวน 12,163 ราย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ด่าน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

– นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับแจกคำแนะนำสุขภาพ (health beware card) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค

4.ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ย้ำเตือนประชาชนหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด