เสมา 3 แถลงข่าววันการศึกษาเอกชน ชูการศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดงานแถลงข่าว “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและประธาน ปส.กช. จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนนายกสมาคมเอกชนทั่วประเทศ และผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมงาน

​ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ได้ถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของโรงเรียนเอกชน โดยเรียกวันนี้ว่า “วันการศึกษาเอกชน” ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้ถือเอาวันนี้กำหนดให้มีการจัดงาน วันการศึกษาเอกชน ขึ้นทุกปี ส่วนปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต PRIVATE EDUCATION, CHOICE OF THE FUTURE” ซึ่งจัดงานขึ้นใน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 7 – 16 ก.พ. 63 ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7-8 ก.พ. 63 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ภาคเหนือ 8-9 ก.พ. 63 จัดที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ภาคใต้ 8-9 ก.พ. 63 จัดที่ที่ทำการ อบจ.จังหวัดกระบี่ จ.กระบี่ ภาคกลาง 15-16 ก.พ. 63 จัดที่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล จ.สมุทรปราการ และภาคตะวันออก 15-16 ก.พ. 63 จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และพัฒนาทักษะ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภายในงานมีกิจกรรมการจัดเวทีเสวนาทางการศึกษา การบรรยายทางวิชาการ เช่น ที่ภาคเหนือ จัดการบรรยายของ สสวท. เรื่อง แนวการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิด แก้ปัญหา และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวทาง สสวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายเรื่อง จัดการเลี้ยงลูกอย่างไรในสภาวะปัจจุบันให้เป็นคนที่ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นต้น การประกวดนวัตกรรมของผู้บริหารและครูในเรื่องของงานวิจัย การแข่งขันทักษะกลุ่มเด็กดาวรุ่ง การจัดนิทรรศการมากกว่า 40 รายการ โดยเน้นนิทรรศการแบบมีชีวิต เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การทำอาหาร การนำเสนอความสามารถบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ

​การศึกษาเอกชนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย โดยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคนไทยให้เป็นคนเก่ง และคนดีของประเทศ ในอดีตที่ผ่านมาการศึกษาเอกชนคือการศึกษาที่นำร่องของประเทศ เพราะโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยคือ โรงเรียนเอกชน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โรงเรียนเอกชนนำหน้ามาโดยตลอดในการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การสอนภาษาอังกฤษ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เกิดการคิดค้นตลอดเวลา ดังนั้น อย่ามองว่าเอกชนจัดการศึกษาเพื่อธุรกิจ แต่โรงเรียนเอกชนทั้งหมดจัดการศึกษาเพื่อการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย