ชป.เร่งแก้ไขน้ำเน่าเสียคลองธรรมชาติ หน้าโครงการชลประทานอ่างทอง

กรมชลประทานชี้แจงกรณี น้ำเน่าในคลองชลประทาน บริเวณหน้าโครงการชลประทานอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีสีคล้ำกลิ่นเหม็น ตลอดทั้งสายยาวกว่า 1 กิโลเมตร นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีน้ำเน่าในคลองชลประทานว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ ที่ทางโครงการฯ จะส่งน้ำเข้าคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศ แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกในพื้นที่น้อยกว่าค่าปกติ ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ปริมาณน้ำที่ส่งเข้าคลองเพื่อรักษาระบบนิเวศมีปริมาณไม่เพียงพอ ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ จึงเกิดการเน่าเสีย เบื้องต้น โครงการชลประทานอ่างทอง ได้เพิ่มปริมาณการส่งน้ำเข้าคลองดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในคลองดีขึ้นแล้วตามลำดับ