ปปง. กำหนดขายทอดตลาดที่ดิน, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เรือเหล็ก, และรถโดยสารไม่ประจำทาง 6 ก.พ. นี้

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563 และครั้งที่ 3/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. โดยมีรายละเอียดดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563 จะดำเนินการในเวลา 10.00 น. โดยทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ได้แก่

1.ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1738 เลขที่ดิน 192 เนื้อที่ 2 ไร่ ตำบลบ่อ อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี ราคาเริ่มต้น 600,000 บาท

2.ที่ดินโฉนดเลขที่ 1098 เลขที่ดิน 88 หน้าสำรวจ 1136 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา ตำบล เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาเริ่มต้น 1,900,000 บาท

3.ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 เลขที่ดิน 48 หน้าสำรวจ 738 เนื้อที่ 43 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา ตำบล เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาเริ่มต้น 10,500,000 บาท

4.ที่ดินโฉนดเลขที่ 1333 เลขที่ดิน 94 หน้าสำรวจ 1341 เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา ตำบล เขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ราคาเริ่มต้น 2,100,000 บาท

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2563 จะดำเนินการในเวลา 10.30 น. จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทเรือเหล็กและรถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 19 รายการ โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ

1.เรือเหล็ก ขนาดกว้าง 8 เมตร x ยาว 36 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ ราคาเริ่มต้น 6,500,000 บาท

2.รถโดยสารไม่ประจาทาง ยี่ห้อ KINGLONG จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 500,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินทั้ง 2 ครั้ง สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ดังนี้

1.ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1738 เลขที่ดิน 192 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

2.ทรัพย์สินลำดับที่ 2 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1098 เลขที่ดิน 88 หน้าสำรวจ 1136 ตำบลเขาวงกต อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

3.ทรัพย์สินลำดับที่ 3 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1102 เลขที่ดิน 48 หน้าสำรวจ 738 ตำบลเขาวงก อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

4.ทรัพย์สินลำดับที่ 4 ที่ดินโฉนดเลขที่ 1333 เลขที่ดิน 94 หน้าสำรวจ 1341 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.30 – 15.00 น. ตามสถานที่ดังนี้

1.ทรัพย์สินลำดับที่ 1 ณ บริษัท สิกิจ จำกัด เลขที่ 116/16 ถนนปฏิพัทธ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2.ทรัพย์สินลำดับที่ 2 – 13 ณ อู่เก็บรักษารถยนต์ บริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาภูเก็ต ข้างวัดพิทักษ์สมณกิจ ซอยพิทักษ์อุทิศ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

3.ทรัพย์สินลำดับที่ 14 – 19 ณ ลานจอดรถของบริษัท ซี.ซี.ที. เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลและภาพถ่ายทรัพย์สินหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • สายด่วน ปปง. 1710 หรือ
  • QR Code