7-8 ก.ค. นี้ กปน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning” คืนน้ำใสให้คลองส่วย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง ถ.ประชาชื่น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีมคณะผู้บริหารและจิตอาสา กปน. ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏคม 2561 ซึ่งจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาคลองส่วยตลอดทั้งสาย ซึ่งมีความยาวประมาณ  11.4 กิโลเมตร ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ กว่า 1,300 คน และ กปน. สนับสนุนน้ำดื่มฟรีตลอดทั้งงาน

คลองส่วย เป็นคลองที่อยู่เลียบถนนประชาชื่น ในเขต อ.เมือง และ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งรองรับน้ำจากบ้านเรือน และยังเป็นที่ระบายน้ำจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ผ่านอุโมงค์ท่อลอดใต้คลอง ตลอดจนรองรับน้ำฝนจากถนนเส้นต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งส่วนหนึ่งจะถูกระบายไปยังคลองบ้านใหม่ และไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในที่สุด  ปัจจุบัน คลองส่วยประสบปัญหาการระบายน้ำเนื่องมาจากการสร้างสะพานข้ามคลองต่าง ๆ ทำให้เกิดการกีดขวางทางเดินน้ำ ตลอดจนการทิ้งขยะและวัสดุเหลือใช้ และการสร้างบ้านเรือนรุกล้ำเข้ามาในคลอง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการพัฒนาคลองส่วยให้สะอาดตลอดสาย ทั้งการเก็บขยะริมคลอง การกำจัดวัชพืชข้างคลอง ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง การตัดแต่งกิ่งไม้ข้างคลองรวมทั้งไม้เลื้อยต่าง ๆ ที่พาดตามสายไฟฟ้า รวมทั้งการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ  และการรื้อถอนสะพานเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และคืนคลองที่ใสสะอาดให้กับประชาชน เพิ่มศักยภาพในการรองรับน้ำและระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีต่อไป