แผ่นดินไหวที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบพร้อมยืนยันเขื่อนปลอดภัยดีหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงเหตุแผ่นดินไหวหลังจากได้รับการรายงานจาก นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2563) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.9 ที่ความลึก 1 กิโลเมตรนั้น

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน ในเขต อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.00003 g ซึ่งความเร่งสูงสุดที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหวมีค่า 0.2 g

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ทำการตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ใกล้พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว อาทิ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่แหลงหลวง เขื่อนแม่ทะลบหลวง เขื่อนห้วยแม่ออน เขื่อนแม่จอกหลวง เขื่อนห้วยมะนาว จังหวัดเชียงใหม่ เขื่อนแม่สอด จังหวัดตาก เขื่อนแม่สรวย เขื่อนดอยงู จังหวัดเชียงราย อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ แล้วพบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามข้อมูลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนของกรมชลประทาน

สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
กรมชลประทาน