จุรินทร์ ตั้งวอรูมพาณิชย์ รายงานทุกวัน เกาะติดสถานการณ์หน้ากากอนามัย ป้องกันการกักตุนและขายเกินราคา  

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  เกี่ยวกับ สถานการณ์ ขณะนี้ได้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มาทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าและติดตามภาวะเวชภัณฑ์หรือสินค้าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องเช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง หรือสินค้าอื่นๆที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

ทั้งในเรื่องของปริมาณให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และในเรื่องของราคาไม่ให้มีการโก่งราคาหรือขายในราคาที่แพงจนเกินสมควร ถ้ามีการทำเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เรียกประชุมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว และติดตามสถานการณ์ทุกวัน รวมทั้งสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศได้ตรวจตลาดและรายงานให้วอร์รูมทราบและรายงานตนทราบทุกวันว่าที่ไหนขาด ตลาดที่ไหนขายเกินราคาที่ไหนมีปัญหาอย่างไรบ้าง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า  ก่อนหน้านั้นก็ได้ไปตรวจโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยมาแล้ว และคุยกับผู้ผลิตทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 10 รายทั่วทั้งประเทศพบว่าปริมาณการใช้หน้ากากอนามัยโดยภาวะปกติเดือนละ 30 ล้านชิ้น สำหรับในประเทศโดยศักยภาพในการผลิตต่อเดือนยังสามารถผลิตได้สูงถึง 100 ล้านชิ้น ถ้ามีวัตถุดิบในการผลิตเพียงพอ ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบในระยะเวลาสั้นนี้เพราะบางส่วนวัตถุดิบก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามตนก็ได้รับแจ้งจากกรมการค้าภายในซึ่งได้ประชุมร่วมกับผู้ผลิตแล้วบอกว่าขณะนี้ยังมีวัตถุดิบที่จะผลิตได้เพียงพอถึง 4-5 เดือน ตอนนี้จะมีประเด็นปัญหา 2 ข้อที่วอรูมจะต้องพิจารณาในการที่จะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการอย่างไรต่อไป คือ

1.ในเรื่องของการที่จะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อหน้ากากอนามัยไปกักตุนไว้ใช้เพราะปริมาณเฉลี่ยในภาพรวมในภาวะปกติอย่างเพียงพอ อย่าซื้อไปเก็บไว้ใช้มากเกินจำเป็นถ้าเป็นเช่นนี้ผมคิดว่ามีเพียงพอที่จะใช้ได้

2.สำหรับที่มีผู้กว้านซื้อเพื่อส่งออกในส่วนของวอร์รูมก็กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะต้องมีมาตรการอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหานี้จะเรียนให้ทราบต่อไป ส่วนเรื่องของปลอมนั้นให้พาณิชย์ทุกจังหวัดเข้าไปตรวจอยู่แล้ว

……………………………………………….