สธ. เผยยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รายใหม่ เชิญชวนประชาชนพกหน้ากากอนามัยติดตัวป้องกันตนเอง

กระทรวงสาธารณสุขเผย คณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3 ด้าน ยืนยันพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มอีก 5 ราย เป็นคนจีน 4 ราย และไทย 1 ราย ขอเชิญประชาชนใช้หน้ากากอนามัยจากผ้าพกไว้ติดตัวป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ

บ่ายวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวภายหลังได้ข้อสรุปจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 3 ด้าน (ด้านคลินิก ด้านระบาดวิทยา และด้านห้องปฏิบัติการ) ว่าพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มอีก 5 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวม 19 ราย ปัจจุบันกลับบ้านได้แล้ว 7 ราย เหลือนอนที่โรงพยาบาล 12 ราย

โดยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เป็นชายชาวจีน 4 ราย มีประวัติการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ และชายชาวไทย 1 ราย อาชีพขับแท็กซี่ ซึ่งเป็นผู้ป่วยคนไทยรายแรกที่ไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศจีน ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ขยายการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคไปยังผู้ที่มีอาชีพสัมผัสกับกลุ่มชาวจีน จึงสามารถตรวจจับผู้ป่วยรายนี้ได้ ขณะนี้ทีมสอบสวนและควบคุมโรคได้ลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ครบถ้วนแล้ว ผลการตรวจเบื้องต้นทุกรายเป็นลบ

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า สถานการณ์ภาพรวมของทั่วโลกขณะนี้ เริ่มพบผู้ป่วยภายในประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ใต้หวัน เป็นต้น สำหรับการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อในประเทศสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย ซึ่งมีการยกระดับตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ทำให้พบผู้ป่วย สามารถเข้าไปควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง ทั้งนี้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญความเสี่ยงที่คนไทยมีจะสัมผัสเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่เพื่อความไม่ประมาทยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น และขอแนะนำให้คนไทยปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม ขอเชิญชวนประชาชนพกหน้ากากอนามัยจากผ้าไว้ติดตัวเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ หากมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที

สำหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและผู้ใช้บริการขอให้ดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หมั่นทำความสะอาดยานพาหนะหลังให้บริการ หากพบผู้โดยสารมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย หากเป็นไปได้ให้เตรียมเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำรองไว้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือเว็บไซต์https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php และ Line@/เพจเฟสบุ๊ค : รู้กันทันโรค เพจเฟสบุ๊ค : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

************31 มกราคม 2563