รมว.เฉลิมชัยฯ นำทีมลงพื้นที่ติดตามงานตามนโนบายกษ. ที่ จ.ลำพูน

วันที่ 31 ม.ค. 63 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน โดยมี นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรสู่ตลาดนำการเกษตร ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด(เทสโก้ โลตัส) พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของโรงคัดบรรจุสิ้นค้าเกษตร จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เยี่ยมชมแปลงผักของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดังกล่าว

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้สนับสนุนน้ำช่วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัย ส่งถึงมือผู้บริโภคผ่านทาง เทสโก โลตัส