พส. รับมอบเสื้อผ้าบริจาค จากองค์การ CSA ประเทศญี่ปุ่น ส่งต่อความสุขแก่กลุ่มเป้าหมาย

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานรับมอบเสื้อผ้าบริจาค จากองค์การ CSA ประเทศญี่ปุ่น

นายอนันต์ กล่าวว่า องค์การ CSA ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเต็มว่า The Commission for the Solidarity with Asian Underprivileged ได้รณรงค์รับบริจาคเสื้อผ้าจากประชาชนชาวญี่ปุ่น ส่งมอบให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในประเทศไทย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 รวมระยะ เวลา 27 ปี โดยในปี พ.ศ. 2563 นี้ องค์การ CSA ได้มอบเสื้อผ้า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 4,582 กล่อง น้ำหนัก 46,050 กิโลกรัม รวม 7 ตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นมูลค่า 10,936,875 เยน หรือประมาณ 3,062,325 บาท ซึ่งได้ส่งมอบถึงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า ในพิธีรับมอบเสื้อผ้าบริจาคครั้งนี้ องค์การ CSA ได้ส่งคณะผู้แทน จำนวน 9 คน นำโดย Mr. Suzuki Takashi เลขาธิการองค์การ CSA เป็นหัวหน้าคณะ ทำพิธีส่งมอบเสื้อผ้าบริจาคให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และหลังจากนี้ คณะองค์การ CSA จะเดินทางไปดูงานการคัดแยกสิ่งของบริจาค ณ อาคารพัสดุศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ให้เกียรติมาพบปะคณะองค์การ CSA พร้อมแสดงความขอบคุุณที่ได้ให้การสนับสนุนของบริจาคแก่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมาโดยตลอด

กรมพัฒนาสังคมสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอขอบคุณในไมตรีจิตจากองค์การ CSA ที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาชนชาวญี่ปุ่นที่มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ถึงแม้ว่าจะต่างเชื้อชาติ ต่างถิ่นกัน โดยสิ่งของที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทที่ห่างไกล และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะได้นำไปส่งต่อความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายนั้นต่อไป