‘ก.แรงงาน’ ร่วมเชิดชูเกียรติ ‘สถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน’

กระทรวงแรงงาน ร่วมในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 30 ม.ค. 63 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ตามที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นำร่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages ในครั้งนี้ มีจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.Toyo Seikan (Thailand) Co,Ltd 2.Auto Alliance (Thailand) Company Limited 3.TAKEBE (THAILAND) CO.,LTD 4.บริษัท โตโยต้า ดีลักซ์ จำกัด 5.โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ 6.บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด 7.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 8.Sabina Public Company Limited 9.บริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) และ 10.บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด ที่เป็นแบบอย่างของการสร้างเครือข่ายต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผล การดำเนินงานไปทั่วประเทศ โดยเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง สร้างความตระหนักและความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้คนวัยทำงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

โดยจะขยายผลการดำเนินงานไปทั่วประเทศอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการประชารัฐกับ 7 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามข้อตกลงฯ ได้แก่ สร้างฐานข้อมูลรวมด้านสุขภาพแบบบูรณาการประชารัฐ และพัฒนาอาชีพใหม่ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ คือ Health Promoter ที่เป็นความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อไป


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
30 มกราคม 2563