รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

วันที่ 30 ม.ค. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 ราย 89 แปลง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่