รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรจาก 28 จังหวัด เข้าพบ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรจาก  28 จังหวัด อาทิ สภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) นำโดย นายอนุรักษ์ แสนเวียง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ระยะที่ 3) อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  นำโดย พ.ต.อำพันธ์ พิมพิลา นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดศรีสะเกษ  นายสุพล หมื่นศรีพรม และนายปิยะ ผูกจิตร เข้าพบ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง (เกษตรสร้างชาติ) โดยรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของเกษตรกร พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจโครงการเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งนี้ ตัวแทนเกษตรกรพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งออกโคเนื้อไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยทำให้ราคาโคเนื้อในประเทศสูงขึ้น เป็นที่พึงพอใจของเกษตรกร ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นเดินทางมาพบปะเกษตรกรจำนวนกว่า 1,000 คน บริเวณหน้าอาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์