ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้วิธีรับมือฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะนำการปฏิบัติตัวของประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขณะอยู่กลางแจ้ง รวมถึงดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษ หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า  ระยะนี้ถึงแม้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) จะลดลงแล้ว แต่ยังมีหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ ควรพักอาศัยอยู่ภายในอาคารบ้านเรือน เลี่ยงการเปิดประตูหรือหน้าต่าง ทำความสะอาดอาคารโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด หลีกเลี่ยงการใช้ไม้กวาด เนื่องจากทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย ใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ หรือหน้ากากที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ตามมาตรฐาน N95 ซึ่งเป็นหน้ากากที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กมาก ไม่ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากในบริเวณที่โล้งแจ้ง เนื่องจากการออกกำลังกายอาจเพิ่มอัตราการหายใจมากขึ้นกว่าปกติ 10 – 20 เท่า ซึ่งจะนำมลพิษเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้มากขึ้น ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 – 3 ลิตร เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ ลดภาวะเลือดหนืด รวมถึงไม่รองน้ำฝนมาอุปโภคบริโภค เพราะน้ำฝนอาจปนเปื้อนฝุ่นละอองหรือควันพิษ ดูแลกลุ่มเสี่ยง ต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัว พร้อมจัดเตรียมยาที่จำเป็นไว้ให้พร้อม หากอาการกำเริบจะได้ช่วยรักษาในเบื้องต้นได้ ลดแหล่งมลพิษอื่นภายในบ้าน เช่น การสูบบุหรี่ การใช้เตาถ่าน การใช้สเปรย์ฉีดพ่นบ้าน การทำอาหาร การจุดเทียน หากร่างกายมีอาการผิดปกติ อาทิ แสบจมูก ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

…………………………………………………