ประกาศ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณหมู่บ้านเสรีวิลล์ ถนนเทพารักษ์ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเทพารักษ์ ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดหวาย ถึงแยกตัดถนนปานวิถี
  • ถนนปานวิถี ตั้งแต่คลองสำโรง ถึงวัดท้องคุ้ง
  • ซอยวโรชา

นอกจากนี้ ในคืนวันเดียวกัน (วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบประปา บริเวณท้ายซอยพญานาค (บางโปรง 14) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนวัดสวนส้ม-การไฟฟ้า ซอยพญานาค
  • ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่แยกครุใน ถึงแยกศาลาแดง
  • ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกครุใน ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า
  • ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา ถนนเลียบคลองสรรพสามิต (แหลมฟ้าผ่า)

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

………………………….

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563

การประปานครหลวง