งานเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน Thai Standard Boat เรือรับจ้าง เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายพิพัฒน์​ รัชกิจ​ประการ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา มอบหมายให้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานตัวเว็บแอปพลิเคชัน Thai Standard Boat เรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เพื่อเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ในการเผยแพร่ข้อมูลเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการเรือรับจ้างตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวในด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการโดยสารเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว

………………………………………………