ผู้จัดการ ธ.ก.ส. รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลในงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 สาขาบริหารรัฐกิจ จากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงาน ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ เสมอมา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่