แรงงานมีเฮ ฝึกภาษาก่อนโกอินเตอร์

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมภาษาเกาหลี ให้แก่แรงงานที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศเกาหลี แรงงานในเขตนครพนม สนใจเข้าฝึกอบรมนับ 100 คน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำด้านการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานทุกช่วงวัย ทั้งทักษะฝีมือและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ที่สำคัญแรงงานควรได้รับการฝึกอบรมด้านภาษาด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี เป็นต้น ล่าสุดได้รับรายงานว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม (สนพ.นครพนม) ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม คัดเลือกแรงงานที่แจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลี เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเตรียมสอบด้านภาษาในเดือนมีนาคม 2563 นี้

อธิบดีกพร. กล่าวต่อไปว่า จังหวัดนครพนม เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผู้สนใจฝึกอบรมภาษาเกาหลีเป็นจำนวนมาก สนพ.นครพนม จึงจัดฝึกอบรมภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 (90 ชั่วโมง) จำนวน 76 คน ตำแหน่งงานที่แรงงานไทยไปทำงานที่เกาหลี เช่น พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และอยู่ในภาคการเกษตร เป็นต้น มีรายได้ประมาณเดือนละ 45,000 – 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ให้ความสนใจไปทำงานต่างประเทศ เพราะมีรายได้ค่อนข้างสูง และพบว่ามีตำแหน่งงานในต่างประเทศกว่า 45,000 อัตรา ที่ต้องการแรงงานไทยเข้าไปทำงาน โดยแถบเอเชียมีความต้องการกว่า 30,000 อัตรา อาทิ ไต้หวัน ญี่ปุ่น

ด้านนายสุชัย พงษ์พัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม (สนพ.นครพนม) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาจัดฝึกอบรมภาษาเกาหลีไปแล้ว 3 รุ่น 185 คน ผู้เข้าอบรมมีทั้งแรงงานที่อยู่ในจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมต้องเข้ารับการทดสอบและรับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน กำหนดหลักเกณฑ์อื่นๆ ประกอบการคัดเลือกเข้าทำงานด้วย สำหรับในปี 2563 สนพ.นครพนม มีแผนเปิดฝึกภาษาเกาหลี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563 รับเพียง 60 คนเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมด้วยตนเองที่สนพ.นครพนม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4251 1814

นอกจากฝึกอบรมภาษาเกาหลีแล้ว กพร.ยังเปิดอบรมด้านภาษาอื่นๆ ด้วย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกพร.ประกาศรับสมัครอีกหลายจังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อุดรธานี ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ดังนั้นผู้ที่สนใจฝึกอบรมสามารถติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปฝึกอบรมในหน่วยงานของกพร. สามารถศึกษาด้วยตนเอง โดยเข้าเว็บไซต์ที่ www.dsd.go.th เมนู online Training มีหลักสูตรการฝึกให้เลือกหลายหลักสูตร ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี อธิบดีกพร.กล่าวทิ้งท้าย