นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยนายพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์หลังการเปิดประชุมว่า รัฐบาลไทยสามารถควบคุม ป้องกัน และรับมือสถานการณ์นี้ได้อย่างแน่นอน โดยในวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารแท็กซี่ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพและฉีดยาให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ เพราะกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่นับว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจได้ง่าย โดยขอความร่วมมือผู้ขับรถแท็กซี่ช่วยสังเกตอาการของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีน หากพบว่านักท่องเที่ยวมีอาการให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ TAC หรือโทรแจ้งที่สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และในวันนี้ ทางกระทรวงได้เชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว โรงแรม ขนส่ง มัคคุเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว มารับฟังถึงสถานการณ์และวิธีการป้องกัน ควบคุม และป้องกัน โดยแพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย รองผู้อำนวยการกองสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

จึงและขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ไวรัสโคโรนา เพราะมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถรับมือได้อย่างแน่นอน เพราะทุกหน่วยงานไม่เพียงแต่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคมเท่านั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ รมว.พิพัฒน์กล่าวทิ้งท้าย