กปน. จับมือ กทม. วางท่อประปาร่วมโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-มิตรไมตรี เปิดจ่ายน้ำแล้ว น้ำประปาไหลแรงขึ้น

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) วางท่อประปาใหม่ร่วมกับโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ของสำนักการโยธา กทม. โดย กปน. ได้วางท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 และ 300 มิลลิเมตร ในถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ตั้งแต่แยกตัดถนนนิมิตใหม่ ถึงคลองลำหิน ความยาวท่อรวม 11 กิโลเมตร มูลค่างานประมาณ 227 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณและแรงดันน้ำ ตลอดจนรองรับการขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดจ่ายน้ำแล้ว ส่งผลให้ประชาชนในเขตมีนบุรี คลองสามวา และหนองจอก ได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น