นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ จ.จันทบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการปลูกผลไม้ตามฤดูกาล โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

……………………………………………………………………………………..