ครูพี่โอ๊ะหนุน ลส.มัคคุเทศก์เต็มสูบ หวังช่วยเสริมการท่องเที่ยว-โชว์ของดี “บุรีรัมย์” สู่สายตาผู้มาเยือนทั้งไทยเทศ

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout) จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยากร ครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 200 คน

 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันสำคัญของนักเรียนนักศึกษา ทั้ง 72 คน จากโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศ จากแนวคิดของครูกนกวรรณ เพื่อต้องการสานต่อพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 6 พระบิดาลูกเสือไทย พร้อมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการมุ่งสร้างพื้นฐานผู้เรียน 4 ด้าน คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่องและจริงจัง ประกอบกับต้องการปลุกจิตอาสาด้านการท่องเที่ยวในภูมิลำเนา และเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นตัวแทนลูกเสือไทย ในเวทีนานาชาติ และเวทีโลก

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ จึงขอให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านกระบวนการลูกเสือ และการบริการข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งบุรีรัมย์เป็นอีกจังหวัดที่เปิดรับนักท่องเที่ยว และผู้คนมาร่วมงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “MotoGP”, มหกรรม “พันธุ์บุรีรัมย์” ปี 2562 รวมทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อันดีงาม, ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท, Thunder Castle Stadium และสนามฟุตบอลบุรีรัมย์ ระดับมาตรฐานสากล

 

“ท้ายสุดนี้ ไม่ว่านักเรียนนักศึกษาจะมาจากสังกัดใด ขอจงภาคภูมิใจในตัวเอง และหมั่นฝึกฝนเพิ่มพูนศักยภาพอย่างเต็มที่ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 60 ชั่วโมง โดยถือกฎของลูกเสือ 10 ข้อ เป็นหลักประจำใจ มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ตลอดจนใช้สติและปัญญา ในการแยกแยะสิ่งถูกผิด และไม่หลงเชื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสง่างามของชาวลูกเสือได้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/1/2563