ที่ปรึกษา เสมา 3 เปิดลูกเสือมัคคุเทศก์สุโขทัย หนุนการท่องเที่ยวพุ่ง

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ดร. กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัยรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยโดยมีผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้กำกับการตำรวจภูธรในพื้นที่ ผู้อำนวยการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ ที่ 4 ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยการอบรมดังกล่าว มีลูกเสือมัคคุเทศก์จากสถานศึกษาทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และอบจ. เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจะร่วมกันตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น เพื่อจะพัฒนาลูกเสือให้มีสมรรถนะด้านมัคคุเทศก์ และเพิ่มทักษะการบริหารสังคมโดยน้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการเพื่อสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมทั้งจะช่วยสร้างศักยภาพด้านระเบียบวินัยให้กับลูกเสือ ทั้งนี้การอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จะดำเนินงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะตามหลักสูตรที่กำหนดร่วมกันของทั้งสองกระทรวง ในช่วงต้นจะมีการอบรมนำร่องใน 8 จังหวัด จังหวัดละ 60 คน โดยจังหวัดสุโขทัย เป็น 1 ใน 8 ของจังหวัดนำร่องดังกล่าว หลังจากนั้นได้มีการขยายผลให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป

 

ทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากการอบรมและจัดตั้งกองลูกเสือแล้วเสร็จ จะมีการออกให้บริการประชาชนฟรีในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในวาระเเละเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพการท่องเที่ยวที่ดีของประเทศต่อไป

ดร. กมล รอดคล้าย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ รมช. ศธ. ได้ให้นโยบายว่า ประมาณเดือนมีนาคมนี้ โดยจะจัดให้มีการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมให้กับลูกเสือทุกคน ที่กรุงเทพฯ และจะมีการจัดทำหลักสูตรและสื่อตำราเพื่อการอบรมต่อเนื่อง การมอบหมายภารกิจในการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจะสร้างโอกาสให้กับลูกเสือมัคคุเทศก์ในการคัดเลือก เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือทั้งในเเละต่างประเทศอีกด้วย”