กปน. ขอบคุณกรมชลประทานยันน้ำทะเลหนุนรอบนี้ควบคุมค่าความเค็มได้ ไม่กระทบการผลิตน้ำประปา

นายปริญญา  ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม นี้ กปน. จะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าความเค็มที่เกินระดับเฝ้าระวัง เนื่องจากกรมชลประทานได้มีการเตรียมการและเฝ้าระวังด้วยการบริหารจัดการลำน้ำเจ้าพระยาที่รัดกุมขึ้น ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ควบคู่ไปกับปิด-เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ ให้สัมพันธ์กับจังหวะน้ำขึ้น-น้ำลง  มั่นใจว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและทุกภาคส่วน

อีกทั้ง  กปน. ได้บริหารจัดการสูบจ่ายน้ำ ดิบ รวมทั้งปฏิบัติการ Water Hammer กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกันระหว่าง กรมชลประทาน และ กปน.  ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี ประกอบกับการผลักดันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองมาเพิ่มในลำน้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยเจือจางค่าความเค็มก็สามารถดำเนินการได้ตามแผน มั่นใจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาและทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ผม ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปน. ทุกคน ขอขอบคุณ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกท่าน ที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

นายปริญญา กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (25 มกราคม 2563) ตนและคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรมชลประทานที่ปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการสูบจ่ายน้ำในหลายพื้นที่ ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล สถานีสูบน้ำคลองพระยาบรรลือ และบริเวณไซฟ่อนปลายบาง คลองประปาฝั่งตะวันตก ซึ่งทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดกับ
พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด

 

**********************************