สคบ.และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์ อู่ดวงดีการาจ

วันที่ 24 มกราคม 2563 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบหมายให้ พ.ต.อ. ประทีป เจริญกัลป์ เลขานุการกรม พร้อมเจ้าหน้าที่สคบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานสรรพากรกรุงเทพมหานครพื้นที่๑๙ และบก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ อู่ดวงดีการาจ ถนนเลียบคลองสอง เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดบริการให้ซ่อมรถยนต์และเรียกค่าซ่อมเกินกว่าที่ตกลงไว้ ซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมาก

จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้น พบเพียงช่างประจำอู่ มีหน้าที่รับรถจากผู้มาใช้บริการเท่านั้น ในส่วนการประเมินราคาค่าซ่อม ราคาค่าอะไหล่ และการออกใบเสร็จรับเงิน เจ้าของอู่เป็นผู้ดำเนินการ เมื่อ สคบ. ได้ตรวจสอบปรากฏว่าใบเสร็จรับเงินของอู่ มีรายการในหลักฐานการรับเงินไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ สคบ. จะออกหนังสือเชิญเจ้าของอู่มาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจะแจ้งมาที่ สคบ. ต่อไป