สวธ.เชิญชมงาน International Art Exchange Show Thailand – USA 2020 เปิดประสบการงานศิลป์ระดับโลก ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม  โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.)  ขอเชิญศิลปินและประชาชนทั่วไปร่วม พิธีเปิดงาน “ศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร” และเปิดนิทรรศการ International Art Exchange Show Thailand – USA 2020) ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐น.(ลงทะเบียน) ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฯ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารวธ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์วรรณศิลป์ศิลปะการแสดง อาทิ ดร.กมล ทัศนาญชลี  วนิดา พึ่งสุนทร  ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก  ศ.ดร.ปรีชา เถาทอง  ศ.เดชา วราชุน  ธงชัย รักปทุม  ศ.วิโชค มุกดามณี  ปัญญา วิจินธนสาร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  สถาพร ศรีสัจจัง  รศ.ธัญญา สังขพันธานนท์  ไพวรินทร์ ขาวงาม  ชมัยภร บางคมบาง กิตติศักดิ์ มีสมสืบ  ประยงค์ ชื่นเย็น  ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี  รัจนา พวงประยงค์  วิรัช อยู่ถาวร  ผ่องศรี วรนุช และศิลปินนานาชาติ จากประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ อิตาลี ร่วมงาน

กิจกรรมเริ่มด้วย การแสดงละครนอกเรื่อง คาวี ตอน “นางคันธมาลีแต่งตัว” โดยศิลปินแห่งชาติ (นางรัจนา พวงประยงค์ และนางชมัยภร บางคมบาง) ต่อด้วยพิธีเปิดงาน จากนั้นเป็นการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลป์ กวี คีตา บรรเลงดนตรีโดย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และวิรัช อยู่ถาวร  สร้างสรรค์ศิลป์บนเฟรมผ้าใบโดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ธงชัย รักปทุม ศ.เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง  ประพันธ์และขับขานบทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  สถาพร ศรีสัจจัง ชมัยพร บางคมบาง  จากนั้น จะเป็นพิธีเปิดงานนิทรรศการ International Art Exchange Thailand – USA 2020 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมชมงานศิลป์ผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ กว่า ๔๐ ชิ้น ชมฟรีได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นี้

ผู้ที่สนใจชมตัวอย่างผลงานได้โดยคลิก book.culture.go.th/iaes_th_usa/ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือ แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line@วัฒนธรรม