กปน. เปิดจุดจ่ายน้ำประปาในชุมชนซอยสามัคคี บรรเทาภัยแล้ง

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายสมภพ ปานสวัสดิ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กปน. ร่วมพิธีเปิดจุดจ่ายน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชนซอยสามัคคี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามนโยบายของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นอกจากนี้ กปน. ยังเปิดให้บริการน้ำประปา ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย