กรมทางหลวง ก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณทางเข้าเลี่ยงเมืองแก่งคอย เพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชน

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ บนทางหลวงหมายเลข 3188 ตอน ทางเข้าเลี่ยงเมืองแก่งคอย ระหว่าง กม.0+000 – กม.1+500 ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เนื่องจากปริมาณการจราจรบนเส้นทางดังกล่าวมีจำนวนสูงขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับยานพาหนะบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงมีแผนปรับปรุงจุดตัดผ่านทางรถไฟดังกล่าว ให้สอดคล้องกับมาตรการความปลอดภัยของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้บริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟมีค่าการจราจร มากกว่า 100,000 คัน/วัน จะต้องก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานหรืออุโมงค์ ซึ่งทางหลวงหมายเลข 3188 เป็นจุดหนึ่งที่มีค่าการจราจร มากกว่า 300,000 คัน/วัน ความคืบหน้าโครงการปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 49.73

ลักษณะการก่อสร้าง เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ จากรูปแบบเดิมที่เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพาน ขยายถนนที่มีอยู่เดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างผิวทางรวมทั้งหมด 14 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 200,000,000 บาท

โครงการดังกล่าวเมื่อแล้วเสร็จจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างสมบูรณ์ และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรของรถไฟและยานพาหนะบนถนนของกรมทางหลวง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง (โครงการรถไฟทางคู่) ของกระทรวงคมนาคม และเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงภายในประเทศ กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 มกราคม 2563