อย. ตรวจสอบข้าวพบปลอมปนคุณภาพต่ำ เตือนให้ระวัง

อย. ยืนยันกรณีพบรถเร่ตระเวนขายข้าวสารหอมมะลิราคาถูกให้ชาวบ้านที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสงสัยว่าจะเป็นข้าวสารปลอม ตรวจสอบแล้วพบเป็นข้าวสารจริงแต่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิทั้งหมด มีการผสมข้าวเก่าลงไปด้วย เตือนผู้บริโภคอย่าซื้อเพียงเพราะราคาถูก อาจได้ข้าวคุณภาพต่ำมารับประทาน แนะเลือกซื้อข้าวสารที่มีฉลากแหล่งระบุที่มา มีราคาไม่ต่างจากท้องตลาด พร้อมประสาน สสจ. เฝ้าระวังการจำหน่ายทั่วประเทศ

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีผู้บริโภคเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ว่าถูกพ่อค้ารถเร่ขายข้าวหอมมะลิปลอมราคาถูก เมื่อนำมาหุงพบว่า ข้าวมีลักษณะแข็งมากคล้ายพลาสติก ไม่สามารถรับประทานได้ เบื้องต้นมีผู้เสียหายกว่า 20 รายนั้น ขอเรียนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้แจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรีให้ทราบถึงกรณีดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มค.63 เจ้าหน้าที่ สสจ. ชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุในกระสอบ ระบุ ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ ตราหงส์ ไม่มีข้อมูลแหล่งผลิตหรือผู้จำหน่าย สอบถามผู้ซื้อแจ้งว่า เป็นรถเร่มาขาย ไม่ได้มาประจำ ไม่ทราบทะเบียนรถ เข้ามาในหมู่บ้าน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเบื้องต้น เทียบกับข้าวสารหอมมะลิทั่วไป พบว่า ไม่มีความแตกต่าง จึงได้เก็บตัวอย่างข้าวสารไปให้เกษตรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบ ได้รับแจ้งว่า เป็นข้าวสารจริง แต่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิทั้งหมด มีการผสมข้าวเก่าลงไปด้วย จึงขอเตือนให้ไปยังผู้บริโภคระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อซื้อข้าวสารเหล่านี้เพียงเพราะราคาถูก เพราะอาจจะได้ข้าวคุณภาพต่ำหรือมีสิ่งเจือปนมารับประทาน

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา อย. ไม่ได้นิ่งนอนใจในการจัดการปัญหาการหลอกขายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพจากรถเร่ แต่เนื่องจากรถเร่ขายไม่เป็นหลักแหล่ง ทำให้ยากต่อการติดตามตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สสจ.ชลบุรี ได้ทำหนังสือให้ สสอ. และโรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังในพื้นที่แล้ว โดย อย. จะทำหนังสือแจ้งให้ สสจ ทั่วประเทศเฝ้าระวังการผลิตและการจำหน่ายข้าวสารยี่ห้อดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้าวสารจัดเป็นอาหารทั่วไป ผู้บริโภคอาจไม่พบเลขสารบบอาหารบนฉลาก ก่อนตัดสินใจซื้อข้าวสาร ขอให้ผู้บริโภคสังเกตฉลากว่ามีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นหรือไม่ เช่น ชื่ออาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ข้าวสารนั้นควรมีราคาเหมาะสม ไม่แตกต่างจากท้องตลาดจนเกินไป และมีสถานที่จำหน่ายเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน ไม่ใช่รถเร่  และขอเตือนไปยังผู้จำหน่ายอย่านำข้าวสารไม่ได้คุณภาพมาหลอกขายให้กับผู้บริโภค หากตรวจพบมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท  ถึง 100,000 บาท และขอให้ผู้บริโภคช่วยกันสอดส่องรถเร่ที่ขายของหลอกลวง หากมีข้อมูลขอให้แจ้ง สสจ. ในจังหวัดของท่าน หรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือสายด่วน บก.ปคบ. 1135 หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application เพื่อที่จะทำการเฝ้าระวังและตรวจสอบต่อไป

………………………………………………………….