ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ โชคดี และปลอดภัยกันถ้วนหน้า

?อะ อะ อะ !!! เทศกาลตรุษจีน ต้องไม่ลืม ระวังอัคคีภัย !!

⚠️ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานทุกครั้ง

⚠️ ปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊ส ให้เรียบร้อยหลังเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร

ด้วยความปรารถนาดีจากการไฟฟ้านครหลวง MEA

…………………………………………………………………………………………..

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living