เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 ม.ค.63 ที่วัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดยานนาวา ประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดงานเปิดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดไทรใหญ่ โดยมี ท่านชวน  หลีกภัย  ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานฝ่ายฆารวาส พร้อมด้วย ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนและอุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดงาน

วัดไทรใหญ่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2410 ในช่วงสมัยราชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2491 ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2498

สำหรับปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดไทรใหญ่ คือ พระประธานในอุโบสถขนาดหน้าตักกว้าง 1.69 เมตร ปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นสมัยอู่ทอง ฝีมือช่างหลวง มีความงดงาม อลังการมาก ชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า “หลวงพ่อทองคำ” มีการบอกเล่ากันมาว่า ได้อัญเชิญมาจากทางหัวเมืองเหนือ เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก สำหรับท่านที่จะไปเยี่ยมชม วัดไทรใหญ่

นอกจากจะได้กราบขอพร หลวงพ่อทองคำ แล้ว ยังมีโอกาสได้แวะชม “ตลาดน้ำไทรน้อย” ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชา ติดกับวัดไทรใหญ่ ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวาน ผัก ผลไม้ นานาชนิดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายริมฝั่งคลอง

…………………………………………………………