ก.แรงงาน สุดเจ๋ง! เปลี่ยนคนว่างงานเป็น Motorbike Cafe

วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายสฑาวุฒิ สหพาณิชย์กุล กรรมการผู้จัดการตัวแทนกระจายสินค้าเนสท์เล่ประเทศไทย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม ฝึกอาชีพแก่ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงาน สู่ธุรกิจ Motorbike Cafe ตั้งเป้า 3 ปี 5,000 คน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงแรงงานสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมในอนาคต กพร. จึงร่วมมือกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2560 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 90,000 ตัน จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะร้านกาแฟเคลื่อนที่ ที่ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่สูงมาก และสะดวกในการเดินทางไปตั้งร้านตามที่ต่างๆ เช่น ตลาดนัด นิทรรศการ แหล่งชุมชน สำนักงาน สถาบันการศึกษา ทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมกันจัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม การขายเครื่องดื่มเคลื่อนที่ (Motorbike Cafe) ใช้ระยะเวลาการฝึก 2 วัน ( 15 ชั่วโมง) หัวข้อที่อบรม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม การทำชาไข่มุก การทำกาแฟร้อน-เย็น อิตาเลียนโซดา นมผลไม้ การชงเครื่องดื่ม การทำการตลาดและวางแผน เทคนิคการพูดคุยกับลูกค้า เทคนิคการขับขี่มอเตอร์ไซค์ หลักการทำบัญชีและการคิดกำไร-ต้นทุนต่อวัน เป็นต้น ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ โดยบริษัทจะทำหน้าที่ประสานธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน ดังงนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และเงินทุนในการประกอบอาชีพ ขอเชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการประกอบอาชีพอย่างแท้จริงเข้าฝึกอบรม รุ่นแรกจัดฝึกอบรมที่วิทยาลัยการแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2563 รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน

อธิบดี กพร. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มีเป้าหมายดำเนินการภายใน 3 ปี (2563-2565) จำนวน 5,000 คน สำหรับในปี 2563 จะดำเนินการฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) นำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สพร.และสนพ.ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อีกหนึ่งความร่วมมือที่ดีที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เสริมสร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงานได้อย่างยั่งยืน

……………………………………………..