สคบ. ห่วงใย…ปลอดภัยปีใหม่จีน ตรวจสอบสินค้าและบริการ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่รณรงค์กิจกรรม “สคบ. ห่วงใย…ปลอดภัยปีใหม่จีน” ณ ตลาดเล่งบ๊วยเอี๊ยะ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชาวไทยเชื้อสายจีนเลือกซื้อสินค้าเพื่อนำมาใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ ซึ่งบางพื้นที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองโดยการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่สืบเนื่องกันมา ประกอบกับการจุดธูป การเผากระดาษเงิน และกระดาษทอง เมื่อมีการเผาไหม้ จะก่อให้เกิดสารโลหะหนัก สารพิษทางอากาศและสารก่อมะเร็ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบูรณาการ และการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน

สคบ. จึงจัด “กิจกรรม สคบ.ห่วงใย…ปลอดภัยปีใหม่จีน” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าที่นิยมจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้าที่มีการติดไฟง่ายและความเป็นอันตรายจากควันไฟ รวมทั้งการรณรงค์ถึงความเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และรณรงค์ให้ผู้บริโภค และผู้ประกอบธุรกิจร่วมกันช่วยงดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ถุงผ้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการลดขยะพลาสติกของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

…………………………………………………..