รมช.สาธิต ตรวจเยี่ยมคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากฝุ่นจิ๋ว ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน เข้าถึงข้อมูลความรู้การป้องกันตนเอง ตรวจสมรรถภาพปอดกลุ่มเสี่ยง และเตรียมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ อำนวยความสะดวกประชาชนปรึกษาแพทย์

วันที่ 23 มกราคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 มอบกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันตนเอง รวมทั้งขยายคลินิกมลพิษในจังหวัดที่มีความเสี่ยง อาทิ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสนับสนุนกรุงเทพมหานครจัดตั้งคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง รวมทั้งเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถปรึกษากับแพทย์ได้สะดวกขึ้น

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดหน่วยบริการสุขภาพประชาชนและคลินิกมลพิษเคลื่อนที่ ให้บริการเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้การป้องกันตนเองจากผลกระทบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ซึ่งในวันนี้ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกให้บริการเชิงรุก เน้นการให้ความรู้ ตรวจสมรรถภาพปอดกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อผู้ป่วยรับการรักษาต่อในโรงพยาบาลกรณีที่มีอาการผิดปกติ รวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลโรคที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด โรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคตา โรคผิวหนัง เป็นต้น

ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ให้ความสำคัญกับโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนให้สถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดตั้งคลินิกมลพิษขึ้นเป็นแห่งแรก ให้บริการทั้งด้านการรักษาและการป้องกัน เน้นการให้ความรู้ให้ประชาชนเข้าใจกลไกการเกิดโรค การป้องกันตนเอง การใช้ชีวิตในช่วงภาวะวิกฤติโดยไม่ให้โรครุนแรงขึ้น ลดอัตราการนอนในโรงพยาบาลด้วยโรคที่เกิดจากมลพิษ และมีกลไกการติดตามในระยะยาว ทำให้สามารถติดตามผลเรื้อรังที่เกิดจากมลพิษในประชาชน ขณะนี้ มีคลินิกมลพิษในโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลวัดไร่ขิง โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันประสาทวิทยา

…………………………………………………