อสม. 1.04 ล้านคนเฮ! สธ.เพิ่มสิทธิระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลห้องพิเศษฟรี และระบบ ฌกส.อสม.

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มระบบสวัสดิการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับค่ายกเว้นค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และฌกส.อสม. เพื่อสร้างหลักประกันเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. 1.04 ล้านคนทั่วประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาระบบสวัสดิการให้แก่ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับ อสม.และครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข ได้แก้ไขระเบียบและปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาพยาบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างมาตรฐานระบบสวัสดิการให้เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง จากเดิม อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 10 ปีขึ้นไปและ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 6 แสนคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถึง 10 ปี (ซึ่งมีประมาณ 4 แสนคน) รวมถึงบุคคลในครอบครัว จะได้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ 50 % จึงได้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าวโดยให้ อสม.ทุกคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วนบุคคลในครอบครัว อสม. ยังคงให้เรียกเก็บ 50% ของอัตราที่กำหนด โดยผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการ ให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้ เรียกเก็บ 50 % เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำว่า นอกจากสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสังเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.) ดำเนินการค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว อสม. ซึ่งในขณะนี้มี อสม.ให้ความสนใจร่วมเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. แล้วกว่า 315,000 ราย โดย อสม.ที่สมัครสมาชิกฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพ จึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสม.ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกมาร่วมเป็นสมาชิก ฌกส.อสม.ซึ่งเป็นสวัสดิการดีๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง อสม.ในการสร้างหลักประกันและเป็นการวางอนาคตให้กับคนข้างหลัง ทั้งนี้ อสม.สามารถสมัครสมาชิกได้ที่สถานบริการสาธารณสุขที่ส่งผลการปฏิบัติงาน (อสม. 1) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคม ฌกส. อสม. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 หรือที่เว็บไซต์ www.ฌกส-อสม.com

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อสม. ถือเป็นทรัพยากรกำลังคนที่สำคัญในการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิด และมีความเสียสละอย่างมาก การเพิ่มระบบสวัสดิการดังกล่าว เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้พี่น้อง อสม. และให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทของ อสม. ที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาและยกระดับ อสม. ให้เป็นหมอประจำบ้าน