คลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เรื่อง “วิน (ญาณ)”

Featured Video Play Icon

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดการประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

คลิปเรื่อง “วิน (ญาณ)” – ทีม Full house มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา