คลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต เรื่อง “สี่บาทนั้น.. นั้นของฉัน หรือของใคร?”

Featured Video Play Icon

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน จัดการประกวดวิดีโอคลิปสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “สังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต”

คลิปเรื่อง “สี่บาทนั้น.. นั้นของฉัน หรือของใคร? ” – ทีม Money is on fire Production โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)