โรคแพ้ภูมิตนเองออกกำลังกายแต่พอดีเป็นผลดีต่อสุขภาพ

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเลิดสิน เตือนโรคแพ้ภูมิตนเอง ควรออกกำลังกายแต่พอดีเป็นผลดีต่อสุขภาพมากกว่า แนะถ้ามีอาการไข้ต่ำๆ ไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานานปวดตามข้อ มีผื่นคันบริเวณที่ถูกแสงแดด ผมร่วงมากผิดปกติ บวมตามขา หน้าหรือหนังตาควรรีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคแพ้ภูมิตนเอง (SLE) เป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความผิดปกติ โดยภูมิคุ้มกันจะต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆ จนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรัง ทำให้มีอาการเหนื่อยล้า มีผื่นแดงตามใบหน้า ตาแห้ง ตัวบวม ปวดศรีษะ ปวดบวมตามข้อ ผมร่วง เป็นต้น เมื่อป่วยด้วยโรคนี้ อาการจะมีทั้งแบบที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน หรือแบบค่อยเป็นค่อยไปอาการจะรุนแรงน้อยไปถึงรุนแรงมากและอาจมีอาการป่วยเพียงชั่วคราว ส่วนสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ที่ควรจะมีปฏิกิริยาต่อต้านเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย แต่กลับมีปฏิกิริยาต่อต้านและทำลายเนื้อเยื่อตามอวัยวะต่างๆของร่างกายแทน อาจมีบางปัจจัยที่จะเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ พันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การติดเชื้อ การใช้ยาบางชนิด การได้รับสารเคมี แสงแดด ดังนั้น ผู้ที่เป็นโรคนี้ควรดูแลตนเองอย่างถูกต้อง รวมทั้งออกกำลังกายแต่พอดี เหมาะสม และไม่ควรโดนแดด หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่มีอาการกำเริบ จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยมากกว่า

นายแพทย์ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กล่าวว่านอกจากอาการที่เป็นกับโรคแพ้ภูมิตนเองแล้วแพทย์จะตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยโรค ส่วนการรักษาโรคแพ้ภูมิตนเองจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรค การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องของผู้ป่วยและการดูแลของแพทย์เป็นสำคัญ การรักษาโรคขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค แพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาตามอาการ สำหรับผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดโรคและลดการกำเริบของโรคได้โดยการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง ควบคุมอาหารและรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดและสารเคมี การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก สามารถออกกำลังได้ทุกประเภท แต่จะต้องไม่หักโหมจนเกินไป ควรออกกำลังกายครั้งละ 30-45 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง โดยเริ่มออกกำลังกายช่วงแรก 10-15 นาทีแล้วค่อยๆ เพิ่มจนครบ 30-45 นาที แต่ถ้าออกกำลังกายเพียงไม่กี่นาทีแล้วรู้สึกเหนื่อยให้หยุดทันทีและควรหลีกเลี่ยงแสงแดด สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรง ควรออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่มีอาการกำเริบ รักษาสุขภาพจิต เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียด  เมื่อไรก็ตามที่สงสัยว่าเป็นโรคนี้ให้สังเกตจากการมีไข้ต่ำๆไม่ทราบสาเหตุเป็นเวลานาน มีอาการปวดตามข้อ มีผื่นขึ้นบริเวณใบหน้าหรือมีผื่นคันบริเวณที่ถูกแสงแดด มีผมร่วงมากผิดปกติ มีอาการบวมตามขา หน้าหรือหนังตา ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทำการรักษาทันที


#กรมการแพทย์  #โรงพยาบาลเลิดสิน #โรคแพ้ภูมิตนเอง