กปน. เตรียมความพร้อมหัวดับเพลิงสีแดง ป้องกันอัคคีภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมแนะ 8 วิธีไหว้เจ้าปลอดภัย ไร้มลพิษ ลดฝุ่น PM2.5

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้และอุบัติภัย ขณะนี้ กปน. ได้ทำการตรวจสอบหัวดับเพลิงสีแดงในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ แล้วกว่า 27,784 จุด โดยมีการบำรุงรักษาและทดสอบการทำงานให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือหากมีเหตุอัคคีภัย

นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน กปน. ขอเชิญชวนลดการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมแนะ 8 วิธีไหว้เจ้าปลอดภัย ไร้มลพิษ เพราะควันจากการจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทอง ที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นสาเหตุให้เกิดควันที่มีสารพิษ อาทิ สารก่อมะเร็งและโลหะหนักต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมถึงเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกด้วย

…………………………………………………….