สำนักงาน กศน.สงขลา ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ กศน.ตำบล PREMIUM และรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์ CO – LEARNING SPACE


วันที่ 21 มกราคม 2563 ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) เป็นประธานการเสวนา แลกเปลี่ยนและชี้แจงแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล PREMIUM และ CO-LEARNING SPACE พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณ วงศ์ ประธานคณะทำงานรรัญมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)พร้อมด้วยนายธนกร เกื้อกูล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ผู้บริหาร กศน.อำเภอ หัวหน้า กศน.ตำบล ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ประชาสังคมและเอกชนรวมทั้งรับฟังการชี้แจงการเรียนการสอนหลักสูตร “กัญชาศึกษา” โดย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

………………………………………………..