กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน “IP Fair 2018” ส่งเสริมผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2018)” ภายใต้แนวคิด “IP : Powering Change” ระหว่างวันที่ 6–8 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พบกับสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า 250 รายการ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2018) ว่างาน IP Fair 2018 ปีนี้จัดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใหม่ๆ และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นแนวทางช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล”

ในปีนี้มีรูปแบบกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คือ โซนหนึ่งอาชีวะ หนึ่งนวัตกรรม จะเป็นการเปิดโครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่สนับสนุน “การอาชีวศึกษา” ให้จับมือกับภาคเอกชน ผลิตและพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพในระบบนิเวศน์นวัตกรรมของประเทศได้ โซน IP Services ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองและบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โซนจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงกิจกรรม GI Workshop โซน Business Matching พื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาจากเว็ปไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Mart และโซนให้คำปรึกษาแนะนำจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและรับคำขอทรัยพ์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit ) โซน IP Champion จัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัล IP Champion ที่ประสบความสำเร็จจากการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม โซน Makerspace : Maker Fest Bangkok พื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ ตอบสนองนักคิด นวัตกรรมให้มีเวทีแสดงฝึมือ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต ประกวดหุ่นยนต์ซูโม่ชนาดเล็ก

ทั้งนี้ รูปแบบหลักของการจัดงาน คือ การแสดงนวัตกรรมและผลงานทรัพย์สินทางปัญญา กว่า 250 รายการ การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมสัมมนา สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ การวิเคราะห์แนวโน้มอาหารเพื่อสุขภาพ, GIs : Local Link-Global Reach, กิจกรรม Pitching & Matching พลิกเกมส์ ธุรกิจด้วยสิทธิบัตร, จดเครื่องหมายอย่างไร ให้ไปไกลทั่วโลก, ประเมินมูลค่าอย่างไรให้โดนใจนักลงทุน, Digital Transformation ก้าวทันโลกออนไลน์ และรอบรู้เรื่องลิขสิทธิ์คิดอย่างไรไม่ตกยุคThailand 4.0

งาน IP FAIR 2018 ปีนี้ จะเป็นโอกาสสำหรับนักวิจัย ผู้สร้างสรรค์ และผู้ประกอบการที่มุ่งสร้างสังคมนวัตกรรม สร้างโอกาสในการรับรู้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาช่วยพลิกเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไร พบกับกิจกรรมหลากหลายภายในงาน อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรม การให้คำปรึกาษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการสัมมนาต่างๆ จึงขอเชิญชวนนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาเยี่ยมชมงาน IP FAIR 2018 ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 103

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) ได้ที่ www.ipfairthailand.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โทร. 02 547 4664 หรือสายด่วน 1368