สาธิต ชวนชาวปัตตานี ร่วมเดิน-วิ่ง 60 วัน 60 กม. “ก้าวท้าใจ” ห่างไกลโรค

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ชวนบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” ซีซั่น 1 ออกกำลังกายเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง 60 วัน 60 กม. ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา เป็นต้นแบบให้คนในพื้นที่สุขภาพดี ห่างไกลโรค

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์ภายหลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่จ.ปัตตานี
ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” ซีซั่น 1 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนให้บุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกกำลังกายเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง
เป็นต้นแบบให้คนในพื้นที่หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง รักการออกกำลังกายมากขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรค ซึ่งสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า ในวันนี้ ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง ร่วมโครงการ “ก้าวท้าใจ” ซีซั่น 1 ออกกำลังกายเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง 60 วัน 60 กม. ซึ่งจากข้อมูลพบว่า วิถีชีวิตของประชาชนพื้นที่ จ.ปัตตานี เช่น อ.ยะหริ่ง ส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มีตลาดนัดหมุนเวียนตลอดทุกวัน ส่งผลให้ประชาชนนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ยังส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งสภาพจิตใจ ซึ่งการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จะช่วยสร้างความแข็งแรงระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ กล้ามเนื้อและกระดูก ลดการป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล รวมทั้งยังทำให้เกิดความกระตือรือร้น ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้อีกด้วย ในการร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” อ.หนองจิก และอ.ยะหริ่ง ในครั้งนี้ ดร.สาธิตได้ท้าใจกับอสม.ให้ลดน้ำหนัก เป้าหมาย 3 เดือน ลดให้ได้ 3 กิโลกรัม พร้อมบันทึกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดตามผลการออกกำลังด้วยตนเอง เพื่อสุขภาพที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ

“ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. เข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น 1 เป็นต้นแบบให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยหันมาใส่ใจสุขภาพ รักการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ห่างไกลโรคภัยไปด้วยกัน” ดร.สาธิตกล่าว

สำหรับโครงการ “ก้าวท้าใจ” ซีซั่น 1 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2563 ผ่านแอปพลิเคชัน Line เพิ่มเพื่อน @thnvr เริ่มบันทึกสะสมระยะทางตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม เริ่มต้นที่ 60 วัน ระยะทาง 60 กิโลเมตร จะมอบประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิกส์ (E-certificate) การเป็นต้นแบบสุขภาพดีให้กับผู้ที่สะสมระยะทางครบ 60 วัน 60 กิโลเมตร